Našim zákazníkům jako další službu nabízíme komplexní servis a opravy autoklimatizací.

Systém klimatizací v automobilech jsou dosti složitá zařízení, která potřebují řádný a pravidelný servis neboli údržbu.

Provádíme nejen údržbu klimatizace jako její doplnění, desinfekci, ale umíme opravit jak závadu
na elektronice ovládání tak i opravit poškozené trubky nebo hadice. Vlastníme pro tyto účely speciální opravárenské sety na opravy trubek a hadic, speciální profi chemickou proplachovačku a různé testovací přípravky pro kontrolu správného chodu klimatizace a na zjišťování případných netěsností.

Doporučený interval kontroly a doplnění klimatizačního okruhu novým médiem jsou 2 roky.

Každé 2 roky je doporučeno vyměnit vysoušeč neboli odlučovač vlhkosti.

Základní údržba spočívá:

 • odsátí starého chladiva a jeho zvážení, recyklace a vyčištění
 • vakuování systému pro odstranění vlhkosti
 • vakuový test těsnosti pro odhalení větších netěsností
 • doplnění nového PAG oleje pro mazání kompresoru
 • podle potřeby doplnění UV detekční látky na pozdější odhalování úniků
 • doplnění systému novým chladivem dle předepsaného množství
 • následná kontrola provozních tlaků a ovládacích funkcí
 • kontrola a dle potřeby výměna kabinového filtru
 • dle přání zákazníka provedeme desinfekci ventilace

Cena za základní servis startuje na 490,- Kč bez DPH (cena nezahrnuje náklady pořízení kabinového filtru, doplněné chybějící chladivo a desinfekce)

 • cena za 1 gram chladiva R134a
3.5,- Kč bez DPH
 • cena za desinfekci ventilace
od 250,- Kč bez DPH dle použitého typu

Během provozu klimatizace z důvodu kondenzace vlhkosti vznikají ve ventilační části bakterie a také nebezpečí vzniku nepříjemného zápachu.
My Vám nabízíme tři varianty desinfekce:

 • základní desinfekce pomocí rozprašovacího spreje
250,-Kč bez DPH
 • desinfekce za pomocí Ozon makeru
300,-Kč bez DPH
 • desinfekce za pomocí přístroje s rozprachem vonné desinfekční látky
400,-Kč bez DPH

Doporučený interval pro desinfekci klimatizace je aspoň 2x ročně!
Doporučená výměna kabinového filtru je minimálně jednou ročně.

Další kapitolou jsou opravy klimatizací při jejich nefunkčnosti. Umíme spravit jak závadu na elektronice ovládání tak mechanické poškození.

Díky pravidelným školením máme certifikát Garance plus od firmy Hella na výměnu kompresorů.

Aby byla zaručena správná funkčnost klimatizace při výměně kompresoru a podmínkou zaručení garance je nutno systém okruhu kde proudí chladící médium s olejem řádně propláchnout.
Při nedodržení tohoto postupu nelze zákazníkovi poskytnout garanci na vyměněný kompresor!!
Důvod je prostý. Při poškození kompresoru se dostanou do okruhu kovové pyliny, které by se staly zkázou pro kompresor nový.
Náš servis vlastní pro tento účel profi chemickou proplachovačku s maximálním možným účinkem oproti konvenkční metodě proplachování médiem.

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Předmět

  Vaše zpráva